sk-SK
Slovensky
cart
Košík
menu

Vrátenie a výmena tovaru

 

Kupujúci má právo vrátiť tovar do 14 dní od prevzatia, a to za nižšie uvedených podmienok. Prosím čítajte starostlivo, pretože vzhľadom na zneužívanie tejto možnosti vrátený tovar dôkladne kontrolujeme. Táto stránka sa nevzťahuje na riešenie porúch-reklamácie, toto rieši stránka "Reklamačný poriadok".

 

VÝMENA

Výmenu tovaru (napr. inú veľkosť, nevhodný darček za iný tovar ap.) riešime podľa dohovoru väčšinou obratom, prípadne ihneď po naskladnení vhodnej veľkosti či produktu. Pri prvej výmene zákazník už nehradí ďalšie poštovné (hradí iba náklady spojené s odoslaním nevhodného produktu k nám). Vo výnimočných prípadoch druhej či ďalšej výmeny už ale musíte počítať s úhradou nákladov za odoslanie.

 

VRÁTENIE 

1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 1. či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich ( 14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2. sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 2. vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to istým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5. Tovar je možné vrátiť iba zabalený v pôvodnom obale, nepoužitý (u oblečenia a obuvi samozrejme možno vyskúšať a potom vrátiť do pôvodného obalu), bez známok použitia, a vrátane všetkých visačiek, cenoviek a ďalších súčastí pre označovanie tovaru. Pokiaľ bude tovar vrátený v inom stave, než je uvedené vyššie, bude vrátený kupujúcemu na jeho náklady po uhradení dopravného alebo ďalej ponúknutý na predaj ako použitý tovar za primerane zníženú cenu.

6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

8. K tovaru musí byť priložený text s odstúpením od kúpnej zmluvy, prípadne "návratový leták" (ktorý kupujúci dostane elektronicky ako prílohu emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky), vrátane faktúry, s uvedením čísla účtu, na ktorý má byť vrátená platba za tovar. Následne bude zákazníkovi prevedená príslušná čiastka.

 

Tovar je potrebné zaslať na adresu:

Chopper-horse s.r.o.

Třebízskeho 1481

738 01 Frýdek-Mistek

 

PROSÍME, TOVAR NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU, V OPAČNOM PRÍPADE NEBUDE ZÁSIELKA PREVZATÁ.

phone
Zavolajte nám
chat
Alebo nám napíšte na
Prihlásenie
zabudnuté heslo
Nemáte ešte účet?Zaregistrujte sa.